[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/kastamonu-il-danisma.jpg","title":"Kastamonu \u0130l Dan\u0131\u015fma Meclisi Toplant\u0131s\u0131 yap\u0131ld\u0131","entry_date":"Aral\u0131k 02, 2013 - 1:13:30","haber_content":"

AK Parti<\/span> Kastamonu \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Metin Çelik, \u015eehit Ramazan Akaya Yat\u0131l\u0131 Bölge Ortaokulu Salonu'nda düzenlenen toplant\u0131da yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, halk\u0131n hay\u0131r duas\u0131n\u0131 almak için siyaset yapt\u0131klar\u0131n\u0131 söyledi. <\/p>

Kastamonu belediye ba\u015fkan aday\u0131 olarak Tahsin Baba\u015f isminin resmi olarak belirlendi\u011fini ifade eden Çelik, \u015funlar\u0131 kaydetti:<\/p>

"Biz aday\u0131m\u0131z\u0131 belirlerken referans\u0131m\u0131z halk olacak demi\u015ftim. Bir y\u0131l içerisinde Kastamonu merkezinde elbette çe\u015fitli ara\u015ft\u0131rmalar\u0131m\u0131z ve isti\u015farelerimiz oldu. Tüm bunlar\u0131n sonucunda bizler Tahsin Baba\u015f’\u0131n halk nezdinde bir kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 oldu\u011funu ve istendi\u011fini tespit ettik. Ben Kastamonu'muz, partimiz ve ülkemiz için hay\u0131rl\u0131 u\u011furlu olmas\u0131n\u0131 temenni ediyorum. Dan\u0131\u015fma meclisi toplant\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131 her ay düzenli olarak yap\u0131yoruz. Bu ay ev sahipli\u011fi yapan P\u0131narba\u015f\u0131 ilçe ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na, belediye ba\u015fkan\u0131m\u0131za ayr\u0131 ayr\u0131 te\u015fekkür ediyorum. Toplant\u0131m\u0131z\u0131n ve bundan sonraki seçim süreci çal\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131n hay\u0131rlar getirmesini diliyorum."<\/p>

AK Parti<\/span> Kastamonu Milletvekili Mustafa Gökhan Gül\u015fen, baz\u0131 ilçe belediye ba\u015fkanlar\u0131 ve parti yöneticilerin de kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 toplant\u0131 bas\u0131na kapal\u0131 devam etti.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Kastamonu \u0130l Dan\u0131\u015fma Meclisi Toplant\u0131s\u0131, P\u0131narba\u015f\u0131 il\u00e7esinde yap\u0131ld\u0131.","prev_link":"http://www.akpartikastamonu.org.tr\/tr\/haber\/goreve-yeni-atanan-il-baskanimiz-dogan-unlu-ile-ilk-toplantimiz\/35241","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/kastamonu-kadin-kollari-yonetiminden-ziyaret\/1791\/37","haber_url":"http://www.akpartikastamonu.org.tr\/tr\/haber\/kastamonu-kadin-kollari-yonetiminden-ziyaret\/1791"}]